Posts Tagged:glasvezel

Stichting Glasvezel Zuidenveld gaat het zelf doen

Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de zes lokale glasvezel initiatieven in de gemeente Coevorden. De stichting heeft als doel het realiseren van een glasvezelnetwerk in alle dorpen en het buitengebied van de gemeente Coevorden. Wij, als stichting, vinden leefbaarheid in ons gebied belangrijk en zijn van mening dat een glasvezelnetwerk bijdraagt aan de…

Read More →

Glasvezel Zuidenveld wint de vrijwilligersprijs 2018 van het CDA Coevorden

Stichting Glasvezel Zuidenveld is winnaar geworden van de negende Vrijwilligersprijs van het CDA Coevorden. De prijs is toegekend aan de vrijwilligers van de stichting, een samenwerkingsverband tussen de gezamenlijke glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden. Doelstelling van de stichting is dat er in alle dorpen en het gebied buiten de stad Coevorden snel internet met behulp…

Read More →

Maximale ondersteuning door gemeente?

BBC2014 vindt van wel.   De gemeente Coevorden moet de Stichting Glasvezel Zuidenveld maximale ondersteuning geven. Dat stelt Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). De raadsfractie van BBC2014 heeft grote waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die enorm hun best doen om in hun woonomgeving snel internet voor elkaar te krijgen. BBC2014 is van mening…

Read More →

Steeds meer ouderen op sociale media

Ouderen zitten steeds vaker op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Meer dan 60 procent van de 65- tot 75-jarigen zegt er de laatste drie maanden op actief te zijn geweest. Vijf jaar geleden was dat nog minder dan een kwart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook veel 75-plussers hebben sociale media…

Read More →

Vraag inventarisatie afgerond

In maart jongstleden zijn we gestart met vraag inventarisatie. Wie is geïnteresseerd in glasvezel. Nu aan het eind van het jaar maken we de balans op. 73%  van alle adressen in ons gebied heeft aangegeven dat zij interesse hebben in een glasvezel aansluiting. Onderstaand ziet u de percentages per dorp.   Met zijn allen hebt…

Read More →

de marktconsultatie – vervolg

In het vorige bericht hebt u kunnen lezen dat er aan de markt is gevraagd of zij de komende drie jaar van plan zijn om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Er zijn geen partijen die dit voornemen hebben. Dit betekent dat de initiatieven in de gemeente Coevorden verder kunnen met hun plannen. Momenteel…

Read More →

de marktconsultatie

Vandaag, 11 september, wordt de markt uitgenodigd om aan te geven of zij binnen 3 jaar plannen heeft om breedband aan te leggen in de witte(traag internet) gebieden van de gemeente Coevorden. Deze stap is verplicht, anders mag de provincie geen subsidie verlenen aan de diverse initiatieven in de gemeente Coevorden Hoe dat in zijn…

Read More →

initiatieven gaan samenwerken

Alle initiatieven in de gemeente Coevorden gaan samenwerken. Uiteindelijk zal er één gezamenlijk initiatief overblijven. De complete tekst kunt u lezen in de bijlage: Door het samengaan met de overige 5 initiatieven worden we groter en spreken we van bijna 10.000 mogelijke aansluitingen. Voor marktpartijen en providers worden we een interessante partij. Ons doel is…

Read More →

de stand van 16 augustus

In de witte gebieden waar alleen traag internet is, heeft bijna iedereen zich aangemeld. In de kernen scoort Wachtum erg hoog. Ook hier gaat bijna elk adres voor glasvezel. Gees blijft hierbij iets achter. Dalen heeft de afgelopen weken een inhaalslag gemaakt. Hier scoren we bijna 65%. De komende weken gaan de vrijwilligers nog een…

Read More →

de stand van 2 augustus per dorp

Onderstaand ziet u de stand per dorp. Dalen is goed bezig en nadert de 65% die minimaal nodig is. Gees en Wachtum gaan zeer voortvarend en zitten boven de 80% Oosterhesselen blijft achter met 36%. Beste Hesselaars, het zal toch niet zo zijn dat er straks geen glasvezel in Oosterhesselen komt.

Back to Top